dota experts forum i vs you
 • birimkare ne demek
 • tümce ne demek
 • lalanga ne demek
 • verev ne demek
 • nakşi ne demek
 • müdavi ne demek
 • dalama ne demek
 • yağmurlama ne demek
 • carcur ne demek
 • rekor ne demek
 • hars ne demek
 • padok ne demek
 • lenfa ne demek
 • kablelmilat ne demek
 • kalsemi ne demek
 • lenfoma ne demek
 • papirüs ne demek
 • veri ne demek
 • tahrif ne demek
 • darülbedayi ne demek
 • jeotermi ne demek
 • revani ne demek
 • agnostik ne demek
 • daktilo ne demek
 • pelikan ne demek
 • racon ne demek
 • zilyetlik ne demek
 • izlemsel ne demek
 • ittihaz ne demek
 • optimal ne demek
 • santrifüj ne demek
 • font ne demek
 • lanetli ne demek
 • azim ne demek
 • ekseriya ne demek
 • düşünce ne demek
 • kakavan ne demek
 • cinsel ne demek
 • efil efil ne demek
 • hamburger ne demek
 • halaza ne demek
 • kartvizit ne demek
 • cünüplük ne demek
 • parke ne demek
 • fecir ne demek
 • incil ne demek
 • sansüalizm ne demek
 • baldırpatlatan ne demek
 • elfida ne demek
 • dünya ne demek
 • cazırdama ne demek
 • rulman ne demek
 • nemdenetir ne demek
 • uyruklu ne demek
 • ocakbaşı ne demek
 • cehennem ne demek
 • yolüstü ne demek
 • abani ne demek
 • obez ne demek
 • elips ne demek
 • asonans ne demek
 • kantat ne demek
 • emo ne demek
 • tahrik ne demek
 • daire ne demek
 • lenduha ne demek
 • tabla ne demek
 • kanyon ne demek
 • ehvenişer ne demek
 • kabine ne demek
 • genosit ne demek
 • nefer ne demek
 • radyokimya ne demek
 • gebeş ne demek
 • nefiy ne demek
 • yongar ne demek
 • likide ne demek
 • ceberut ne demek
 • saatçi ne demek
 • amel ne demek
 • usulen ne demek
 • banket ne demek
 • lanetleme ne demek
 • harabati ne demek
 • egzistansiyalizm ne demek
 • santra ne demek
 • hariciye ne demek
 • Kelimemiz
  halka
  halka Ne Demek?

  Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember.- isim

  Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı.

  Değerli metallerden yapılan çember biçimindeki süs eşyası.

  Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim.

  Çember biçiminde dizilmiş topluluk.

  Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk.

  Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit.

  Çember biçiminde olan. - sıfat

  Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıklara asılı iki halatın uçlarına takılan 18 santimetre çapında, 28 milimetre kalınlığında tahta veya deri kaplı iki demir halkadan oluşan asılma araçlarından her biri. - spor

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı.

  F. R. Atay

  Perde halkası.

  Kulağındaki altın halka. Nişan halkası.

  Suda halkalar oluştu.

  Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz / Ya gözler altındaki mor halkalar.

  C. S. Tarancı

  İstanbul fırınları çocuk bileği gibi ince halkalar yaparlardı.

  R. N. Güntekin

   

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  halka Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  halka Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  halka Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  halka Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  halka Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  halka Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  halka Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi